Thursday, November 24, 2011

baca sambil lentuk

bukan 
itu 
caranya
dulu

waktu
masa
terhimpun
jadi
satu.......

No comments:

Post a Comment